herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 2010-11-16 15:01
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 2010-11-05 14:27
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Tuczna w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-17 13:24
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-17 13:18
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie 2010-11-02 13:55
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie ws. losowania kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Tuczno 2010-11-02 13:32
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie ws. losowania numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Tucznie. 2010-11-02 08:16
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. 2010-10-26 14:10
Informacja Burmistrza Tuczna w sprawie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich Komitetów wyborczych. 2010-10-14 14:15
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Burmistrza Tuczna 2010-10-14 08:27
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tucznie 2010-10-12 10:23
Informacja Burmistrza Tuczna z dnia 11 października 2010r. ws. składu i pełnionych funkcji Miejskiej Komisji Wyborczej 2010-10-12 09:29
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2010-10-12 08:29
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 22 września 2010r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ich numerów oraz ilości radnych wybieranych w każdym okręgu 2010-09-27 11:25
Informacja Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany lokalu wyborczego 2010-09-27 11:24
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Burmistrza Tuczna w dniu 5 grudnia 2010r. 2010-11-22 09:32